Dr hab. inż. Patrycja Ciosek

 


 

 

BIO

 

PUBLIKACJE

 

DYDAKTYKA

 

PROJEKT LIDER

 

KONTAKT

 

 

Metodyka Pracy Doświadczalnej (MPD)

wykład 30h, Biotechnologia, semestr I studiów magisterskich

 

HARMONOGRAM

Slajdy:

WSTĘP

Materiały do wykładu 2

Materiały do wykładu 3

Materiały do wykładu 4

Materiały do wykładu 5

Materiały do wykładu 6

Materiały do wykładu 7

Materiały do wykładu 8

Materiały do wykładu 9

Materiały do wykładu 10

Materiały do wykładu 11

Materiały do wykładu 12

Materiały do wykładu 13

Materiały do wykładu 14

Materiały do wykładu 15

Materiały do wykładu 16

 

 

Zadania rozwiązane na wykładzie:

Zadania z wykładu 8 (xls)

Zadania z wykładu 11 (xls)

Zadania z wykładu 12 (xls)

 

Zadania do samodzielnego rozwiązania:

Zestaw do ćwiczeń (wykłady 4-7, 7-12)

 

 

 

Wybór testu:

Hipotezy-teoria

 

Tablice statystyczne:

Rozkład t-Studenta

Rozkład normalny

Wartości krytyczne testu Q, testu T

Wartości krytyczne testu F

 

Inny sposób znalezienia wartości krytycznych:

Distribution Calculator

 

Przydatne linki:

Internetowy Podręcznik Statystyki

Porównanie programów do analiz numerycznych

Porównanie programów do analizy danych (pdf) 

Porównanie pakietów statystycznych

Free statistical tools

Przegląd darmowych programów statyst. (pdf)

Analiza statystyczna online

 

Najważniejsze pomoce książkowe:

  1. A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA, tom 1 (Statystyki podstawowe)

  2. W. Hyk, Z Stojek, Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym

  3. J. Mazerski, Chemometria praktyczna

  4. J. Namieśnik i in., Ocena i kontrola jakości wynikow pomiarów analitycznych

  5. A. Łomnicki, Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników

  6. .....i inne książki podane na wykładzie

 

Laboratorium Metrologii Biochemicznej oraz Akwizycji Pomiarowej

laboratorium 60h, Biotechnologia, semestr VII studiów inżynierskich, Mikrobioanalityka

 

 

 

Harmonogram z zagadnieniami do opracowania

 

Lista Studentów

 

 

 

Laboratorium Sensorów i Technik Chemometrycznych

laboratorium 90h, Technologia Chemiczna, semestr II studiów magisterskich, specjalność: Analityka i fizykochemia procesów i materiałów

 

Literatura:

1. Z. Brzózka, W. Wróblewski, Sensory chemiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999.

2. J. Mazerski, Podstawy chemometrii, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2000.

3. D.L. Massart, Chemometrics: a textbook, Elsevier, 1988.