Dr hab. in┐. Patrycja Ciosek

 


 

 

BIO

 

PUBLIKACJE

 

DYDAKTYKA

 

PROJEKT LIDER

 

KONTAKT

 

 

Dr hab. in┐. Patrycja Ciosek

 

 

 

Zak│ad Mikrobioanalityki (ZMB)

Wydzia│ Chemiczny

Politechniki Warszawskiej

ul. Noakowskiego 3

00-664 Warszawa

tel. +48 22 234 78 73

 

e-mail: pciosek "at" ch.pw.edu.pl

 

Faculty of Chemistry

Warsaw University of Technology

Noakowskiego 3

00-664 Warsaw

POLAND