Dr hab. inż. Patrycja Ciosek

 


 

 

BIO

 

PUBLIKACJE

 

DYDAKTYKA

 

PROJEKT LIDER

 

KONTAKT

 

 

Projekt LIDER

 

 

 

Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce.

 

 

 

Informacje o Projekcie  

 

 

 

Tytuł projektu: Multisensorowe narzędzia dla kontroli procesów w bioreaktorach

 

Zespół realizujący Projekt:

 • Dr inż. Patrycja Ciosek - KIEROWNIK PROJEKTU

 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski

 • Dr hab. inż. Michał Chudy

 • Dr Urszula Wawrzyniak

 • Mgr. inż. Anna Kutyła-Olesiuk

 • Mgr inż. Martyna Jańczyk

 • Mgr inż. Elżbieta Jędrych

 • Mgr inż. Kamil Żukowski

 

Cel Projektu  

 

 

 

Celem projektu „Multisensorowe narzędzia dla kontroli procesów w bioreaktorach” jest opracowanie matryc czujnikowych złożonych z detektorów elektrochemicznych, sprzężonych z blokiem analizy sygnałów, które będą słuzyły do analizy próbek ciekłych. Utworzony zostanie w ten sposób tzw. elektroniczny język, który zostanie zastosowany w monitoringu procesów zachodzących w bioreaktorach.

Planowane zadanie wymaga opracowania czujników chemicznych pod kątem wymaganych warunków pracy (pomiar (bio)próbek o niewielkiej objętości w warunkach przepływowych) oraz specyficznych zastosowań. Planowane aplikacje przwidują monitoring procesów fermentacyjnych (dla celów kontroli przemysłowej i ochrony środowiska) oraz wzrostu komórek w mikrobioreaktorach (dla celów diagnostyki medycznej i badania czynności biologicznej).

Efektem realizacji projektu będzie system multisensorowy pozwalający na szybką klasyfikację próbek (bio)chemicznych, składający się z matrycy czujnikowej oraz bloku analizy sygnałów, czyli procedur numerycznych odpowiednio dobranych pod kątem aplikacji systemu. Stanowić on będzie tanie urządzenie analityczne, umożliwiające szybką, rzetelną kontrolę w czasie rzeczywistym procesów, w których niewielkie odstępstwa od reżimu technologicznego mogą skutkowac obniżeniem wydajności bioprocesu, spadkiem jego szybkości, a także zniszczeniem mikroorganizmów biorących w nim udział.

Proponowane narzędzia multisensorowe mogłyby więc znaleźć zastosowanie w przemyśle biotechnologicznym (oczywszczalnie ścieków, przemysł spożywczy) oraz w diagnostyce medycznej i przemyśle farmaceutycznym (np. badania skriningowe leków).

 

Publikacje powstałe w ramach projektu

 

 

 

 1. P. Ciosek, W. Wróblewski, Potentiometric electronic tongues for foodstuff and biosamples recognition - an overview, Sensors, 11 (2011) 4688-4701 (ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY)

 2. M. Jańczyk, A. Kutyła, K. Sołłohub, H. Wosicka, K. Cal, P. Ciosek, Electronic tongue for the detection of taste-masking microencapsulation of active pharmaceutical substances, Bioelectrochemistry, 80 (2010) 94-98

 3. E. Witkowska, A. Buczkowska, A. Zamojska, K. W. Szewczyk, P. Ciosek, Monitoring of periodic anaerobic digestion with flow-through array of miniaturized ion selective electrodes, Bioelectrochemistry, 80 (2010) 87-93

 4. P. Ciosek, M. Jańczyk, W. Wróblewski, Classification of amino acids and oligopeptides with the use of multi-mode chemical images obtained with ISE array, Anal. Chim. Acta, 699 (2011) 26– 32

 5. A. Kutyła-Olesiuk, M. Zaborowski, P. Prokaryn, P. Ciosek, Monitoring of beer fermentation based on hybrid electronic tongue, Bioelectrochemistry, 87 (2012) 104-113

 6. A. Kutyla-Olesiuk, M. Nowacka, M. Wesoły, P. Ciosek, Evaluation of organoleptic and texture properties of dried apples by hybrid electronic tongue, Sens. Actuators B, zaakceptowany, w druku

 7. A. Kutyła, P. Ciosek, Elektrochemiczne matryce czujnikowe do klasyfikacji próbek biotechnologicznych, rozdział w Na pograniczu chemii i biologii, UAM Poznań, tom XXV, 65-73

 8. P. Ćwik, M. Jańczyk, U.E. Wawrzyniak, W. Wróblewski, Immobilizacja kwasów aryloboronowych na powierzchni elektrod złotych, Przegląd Elektrotechniczny (2012) Nr 10b, 52-55

 9. M. Zaborowski, K. Domański, P. Prokaryn, U. Wawrzyniak, P. Ciosek, W. Wróblewski, P. Grabiec, Wytwarzanie miniaturowych sensorów elektrochemicznych i matryc sensorów na podłożu krzemowym, Elektronika 6 (2012) 21-22

 10. A. Kutyła-Olesiuk, M. Jańczyk, X. Cetó, M. del Valle, P. Ciosek, W. Wróblewski, The application of an array of sensors based on boronic acid derivative for the quantitative analysis of amino acids, Procedia Engineering 47 (2012) 522–525

 11. P. Ciosek, A. Kutyła, S. Dziedzic, W. Jankowski, M. Nowacka, Recognition of dried apples by hybrid electronic tongue system, The 5th International Conference on Sensing Technology, Palmerston North, New Zealand, 2011

 12. A. Kutyła, P. Ciosek, Hybrydowy elektroniczny język do monitoringu fermentacji alkoholowej, PTChem 2011, Lublin, 2011

 13. M. Jańczyk, A. Adamczyk-Woźniak, A. Sporzyński, W. Wróblewski, Kwasy boronowe jako receptory anionów fluorkowych w elektrodach jonoselektywnych, PTChem 2011, Lublin, 2011

 14. A. Kutyła, A. Świeca, W. Wróblewski, P. Ciosek, Monitoring of beer fermentation based on hybrid electronic tongue, XXI International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics BES, Kraków, 2011

 15. M. Jańczyk, A. Wosik, A. Adamczyk-Woźniak, A. Sporzyński, W. Wróblewski, Potentiometric sensing of amino acids by polymer membranes based on boronic acids, XXI International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics BES, Kraków, 2011

 16. A. Kutyła, W. Jankowski, P. Ciosek, Porównanie efektywności wybranych klasyfikatorów liniowych i nieliniowych w analizie danych matrycy czujnikowej, Chemsession 2011, Warszawa, 2011

 17. A. Kutyła-Olesiuk, S. Dziedzic, W. Jankowski, M. Nowacka, P. Ciosek, Hybrid electronic tongue for the quality analysis of apple extracts, The 5th International Workshops on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, Łochów, 2011

 18. M. Jańczyk, P. Ćwik, W. Wróblewski, Miniature sensors with phenyloboronic acid Self-Assembled Monolayers, The 5th International Workshops on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, Łochów, 2011

 19. A. Kutyła-Olesiuk, M. Wesoły, M. Nowacka, P. Ciosek, Qualitative and quantitative analysis of apple extracts based on hybrid electronic tongue, The 14th International Meeting on Chemical Sensors IMCS 2012, Norymberga, 2012

 20. M. Jańczyk, A. Adamczyk-Woźniak, A. Sporzyński, W. Wróblewski Fluoride sensing by polymeric membranes based on organoboron Lewis acid receptors, The 14th International Meeting on Chemical Sensors IMCS 2012, Norymberga, 2012

 21. E. Jedrych, I. Grabowska-Jadach, M. Chudy, A. Dybko, Z. Brzozka, Microfluidic system for carcinoma-Normal cells migration analysis, Biosensors 2012, Meksyk, 2012

 22. M. Zaborowski, K. Domański, P. Prokaryn, U. Wawrzyniak, P. Ciosek, W. Wróblewski, P. Grabiec, Wytwarzanie miniaturowych sensorów elektrochemicznych i matryc sensorów na podłożu krzemowym, COE 2012, Karpacz, 2012

 23. P. Ćwik, M. Jańczyk, U. Wawrzyniak, A. Sporzyński, W. Wróblewski, Immobilizacja kwasów boronowych na powierzchni elektrod złotych, COE 2012, Karpacz, 2012

 24. A. Kutyła-Olesiuk, S. Dziedzic-Talipska, W. Jankowski, M. Wesoły, M. Nowacka, P. Ciosek, Analiza jakościowa i ilościowa ekstraktów jabłkowych za pomocą hybrydowego elektronicznego języka, V KONFERENCJA "CHEMOMETRIA - METODY I ZASTOSOWANIA", Zakopane, 2012

 25. M. Wesoły, A. Kutyła – Olesiuk, M. Nowacka, P. Ciosek, Hybrydowy elektroniczny języka stosowany w analizie jakościowej ekstraktów jabłkowych, Chemsession 2012, Warszawa, 2012

 26. S. Dziedzic-Talipska, A. Kutyła-Olesiuk, P. Ciosek, Analiza produkcji kwasu cytrynowego za pomocą hybrydowego elektronicznego języka w warunkach przepływowych, Chemsession 2012, Warszawa, 2012

 27. K. Sołłohub, M. Jańczyk, A. Kutyła, P. Ciosek, K. Cal, Taste masking of ibuprofen by spray drying technique, 8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Istanbul, Turcja, 2012

 28. U. E. Wawrzyniak, P. Ciosek, G. Liu, J. J. Gooding, Complexation of Copper Ions with Histidine-Containing Tripeptides Selfassembled On Miniaturized Planar Gold Electrodes, ESEAC, 14th International Conference on Electroanalysis, Portorož, Slovenia, 2012

 29. A. Kutyła-Olesiuk, M. Jańczyk, X. Ceto, M. del Valle, P. Ciosek, W. Wróblewski, The application of an array of sensors based on boronic acid derivative for the quantitative analysis of amino acids, Eurosensors 2012, Kraków, 2012

 

Modular flow-through cell for monitoring of periodic anaerobic digestion

 

 

 

A – fermentation in bioreactor; B – sampling of liquid phase; C - characterization of the samples with the use of standard methods; D – sensor array measurements; E – comparison of the obtained data


 

 

Detection of microencapsulation of APIs for taste-masking purposes

 

Rox – pure Roxithromycin

Rox -Hypr – Roxithromycin modified by Hypromellose

Rox -Eud – Roxithromycin modified by Eudragit.

 

Ibu – pure Ibuprofen

Ibu-Hypr – Ibuprofen modified by Hypromellose

Ibu-Eud – Ibuprofen modified by Eudragit

 

 

Monitoring of beer fermentation with hybrid electronic tongue