Dr hab. inż. Patrycja Ciosek

 


 

 

BIO

 

PUBLIKACJE

 

DYDAKTYKA

 

PROJEKT LIDER

 

KONTAKT

 

 

 

 

 

Articles

 

 

 

 1. P. Ciosek, Z. Brzózka, W. Wróblewski, Classification of beverages using a reduced sensor array, Sens. Actuators B, 103 (2004), 76-83

 2. P. Ciosek, E. Augustyniak, W. Wróblewski, Polymeric membrane ion-selective and cross-sensitive electrodes-based electronic tongue for qualitative analysis of beverages, Analyst, 129 (2004), 639-644

 3. P. Ciosek, Z. Brzózka, W. Wróblewski, E. Martinelli, C. Di Natale, A. D’Amico, Direct and two stage data analysis procedures based on PCA, PLS-DA and ANN for ISE-based electronic tongue – effect of supervised feature extraction, Talanta, 67 (2005), 590-596

 4. P. Ciosek, W. Wróblewski, The analysis of sensor array data with various pattern recognition techniques, Sens. Actuators B, 114 (2006), 85-93

 5. P. Ciosek, T. Sobański, E. Augustyniak, W. Wróblewski, ISE-based sensor array for classification of foodstuffs, Meas. Sci. Technol. 17 (2006) 6-11

 6. P. Ciosek, W. Wróblewski, The recognition of beer with flow-through sensor array based on miniaturized solid-state electrodes, Talanta, 69 (2006) 1156-1161

 7. P. Ciosek, Z. Brzózka, W. Wróblewski, Electronic tongue for flow-through analysis of beverages, Sens. Actuators B, 118 (2006) 454-460

 8. P. Ciosek, K. Brudzewski, W. Wróblewski, Milk classification by means of an electronic tongue and SVM neural network, Meas. Sci. Technol., 17 (2006) 1379-1384

 9. P. Ciosek, B. Pokorska, E. Romanowska, W. Wróblewski, The recognition of growth conditions and metabolic type of plants by a potentiometric electronic tongue, Electroanalysis, 18 (2006) 1266-1272

 10. P. Ciosek, W. Wróblewski, Performance of selective and partially selective sensors in the recognition of beverages, Talanta 71 (2007) 738–746

 11. P. Ciosek, R. Mamińska, A. Dybko, W. Wróblewski, Potentiometric electronic tongue based on integrated array of microelectrodes, Sens. Actuators B, 127 (2007) 8-14

 12. P. Ciosek, W. Wróblewski, Sensor arrays for liquid sensing – electronic tongue systems, Analyst, 132 (2007) 963 – 978 (REVIEW

 13. P. Ciosek, I. Grabowska, Z. Brzózka, W. Wróblewski, The analysis of dialysate fluids with the use of potentiometric electronic tongue, Microchim. Acta, 163 (2008) 139–145 (INVITED)

 14. P. Ciosek, W. Wróblewski, Miniaturized electronic tongue with an integrated reference microelectrode for the recognition of milk samples, Talanta, 76 (2008) 548-556

 15. R. Toczyłowska-Mamińska, P. Ciosek, K. Ciok, W. Wróblewski, Development of the miniaturised electrochemicall cell integrated on epoxy-glass laminate, Microchim. Acta, 163 (2008) 89–95  (INVITED)

 16. P. Ciosek, K. Zawadzki, D. Stadnik, P. Bembnowicz, L. Golonka, W. Wróblewski, Microelectrode array fabricated in low temperature cofired ceramic (LTCC) technology, J. Solid State Electrochem., 13 (2009) 129-135  (INVITED)

 17. P. Ciosek, K. Zawadzki, J. Łopacińska, M. Skolimowski, P. Bembnowicz, L. J. Golonka, Z. Brzózka, W. Wróblewski, Monitoring of cell cultures with LTCC microelectrode array, Anal Bioanal Chem, 393 (2009) 2029–2038

 18. P. Ciosek, M. Chudy, Ł. Górski, I. Grabowska, E. Grygołowicz-Pawlak, E. Malinowska, W. Wróblewski, Potentiometric studies and various applications of solid state electrodes based on silicon and epoxy glass structures – an overview, Electroanalysis, 21 (2009) 1895-1905 (OVERVIEW

 19. P. Ciosek, Z. Kraszewska, W. Wróblewski, Polyurethane membranes used in integrated electronic tongue for the recognition of tea and herbal products, Electroanalysis, 21 (2009) 2036-2043

 20. M. Chudy, I. Grabowska, P. Ciosek, A. Filipowicz-Szymanska, D. Stadnik, I. Wyzkiewicz, E. Jedrych, M. Juchniewicz, M. Skolimowski, K. Ziolkowska, R. Kwapiszewski, Miniaturized tools and devices for bioanalytical applications: an overview, Anal Bioanal Chem, 395 (2009) 647-668 (OVERVIEW)

 21. A. Buczkowska, E. Witkowska, Ł. Górski, A. Zamojska, K. W. Szewczyk, W. Wróblewski, P. Ciosek, The monitoring of methane fermentation in sequencing batch bioreactor with flow-through array of miniaturized solid state electrodes, Talanta 81 (2010) 1387–1392

 22. A. Mimendia, J. M. Gutierrez, L. Opalski, P. Ciosek, W. Wróblewski, M. del Valle, SIA System employing the transient response from a potentiometric sensor array – correction of a saline matrix effect, Talanta 82 (2010) 931–938

 23. E. Witkowska, A. Buczkowska, A. Zamojska, K. W. Szewczyk, P. Ciosek, Monitoring of periodic anaerobic digestion with flow-through array of miniaturized ion selective electrodes, Bioelectrochemistry, 80 (2010) 87-93

 24. M. Jańczyk, A. Kutyła, K. Sołłohub, H. Wosicka, K. Cal, P. Ciosek, Electronic tongue for the detection of taste-masking microencapsulation of active pharmaceutical substances, Bioelectrochemistry, 80 (2010) 94-98

 25. A. Kutyła, N. Włodkowska, E. Romanowska, W. Wróblewski, P. Ciosek, Badanie akumulacji ołowiu w blaszce liściowej kukurydzy zwyczajnej za pomocą zminiaturyzowanej matrycy elektrod jonoselektywnych, Przegląd elektrotechniczny, 86 (2010) 76-79

 26. K. Sołłohub, M. Jańczyk, A. Kutyła, H. Wosicka, P. Ciosek, K. Cal, Taste masking of roxithromycin by spray drying technique, Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research, 68 (2011) 601-604

 27. P. Ciosek, M. Jańczyk, W. Wróblewski, Classification of amino acids and oligopeptides with the use of multi-mode chemical images obtained with ISE array, Anal. Chim. Acta, 699 (2011) 26– 32

 28. P. Ciosek, W. Wróblewski, Potentiometric electronic tongues for foodstuff and biosamples recognition - an overview, Sensors, 11 (2011) 4688-4701 (OVERVIEW)

 29. A. Kutyła-Olesiuk, M. Zaborowski, P. Prokaryn, P. Ciosek, Monitoring of beer fermentation based on hybrid electronic tongue, Bioelectrochemistry, 87 (2012) 104-113  

 30. A. Kutyła-Olesiuk, P. Ciosek, E. Romanowska, W. Wróblewski, Effect of lead accumulation in maize leaves on their chemical images created by a flow-through electronic tongue, Talanta, 103 (2013) 179–185

 31. A. Kutyła-Olesiuk, M. Jańczyk, X. Ceto, M. del Valle, P. Ciosek, W. Wróblewski, Resolution of amino acid mixtures by an array of potentiometric sensors based on boronic acid derivative in a SIA flow system, Sens. Actuators B, 189 (2013) 179-186

 32. A. Kutyla-Olesiuk, M. Nowacka, M. Wesoły, P. Ciosek, Evaluation of organoleptic and texture properties of dried apples by hybrid electronic tongue, Sens. Actuators B, 187 (2013) 234– 240

 33. U. E. Wawrzyniak, P. Ciosek, M. Zaborowski, G. Liu, J. J. Gooding, Gly-Gly-His Immobilized On Monolayer Modified Back-Side Contact Miniaturized Sensors for Complexation of Copper Ions, Electroanalysis, 25 (2013) 1461-1471

 34. R. Ziółkowski, Ł. Górski, P. Prokaryn, M. Zaborowski, A. Kutyła-Olesiuk, P. Ciosek, W. Wróblewski, E. Malinowska, Development of silicon-based electrochemical transducers, Analytical Methods, 5 (2013) 5464-5470

 35. E. Witkowska Nery, E. Jastrzębska, K. Żukowski, W. Wróblewski, M. Chudy, P. Ciosek, Flow-through sensor array applied to cytotoxicity assessment in cell cultures for drug-testing purposes, Biosensors and Bioelectronics, 51 (2014) 55-61

 36. A. Bak , M. Daszykowski, Z. Kaminski, K. Kiec-Kononowicz, K. Kuder, J. Fraczyk, B. Kolesinska, P. Ciosek, J. Polanski, Probing an artificial polypeptide receptor library using a series of novel histamine H3 receptor ligands, Comb. Chem. High Throughput Screen., 17 (2014) 141-156

 37. A. Kutyła-Olesiuk, U. E. Wawrzyniak, P. Ciosek, W. Wróblewski, Electrochemical monitoring of citric acid production by Aspergillus niger, Anal. Chim. Acta, 823 (2014) 25–31

 38. P. Ciosek, M. Wesoły, M. Zabadaj, J. Lisiecka, K. Sołłohub, K. Cal, W. Wróblewski, Towards flow-through/flow injection electronic tongue for the analysis of pharmaceuticals, Sens. Actuators B, 207 (2015) 1087–1094

 

 

 

Book &  Textbook chapters

 

 1. P. Ciosek, W. Wróblewski, Sztuczny nos i sztuczny język, w: Na pograniczu chemii i biologii, UAM Poznań, tom XI, 205-214 (2004).

 2. P. Ciosek, W. Wróblewski, Elektroniczny nos i elektroniczny język – systemy do automatycznego rozpoznawania próbek złożonych, w: Nowoczesne techniki analityczne, red. M. Jarosz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006, 351-368.

 3. P. Ciosek, Zastosowanie koncepcji elektronicznego nosa i języka do klasyfikacji próbek spożywczych i fizjologicznych, w: Mikrobioanalityka, red. Z. Brzózka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009, 184-217.

 4. P. Ciosek, Ł. Górski, R. Toczyłowska-Mamińska, Biosensory – zastosowania, w: Mikrobioanalityka, red. Z. Brzózka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009, 149-183.

 5. P. Ciosek, M. Kucharek, A. Grabias, A. Kutyła, D. Pawłowska, A. Piasecka, W. Wróblewski, Zastosowanie PCA oraz sieci neuronowych do analizy sygnałów przepływowego elektronicznego języka w celu rozpoznawania artykułów spożywczych na bazie pomidorów, w: Chemometria w nauce i praktyce, red. D. Zuba, A. Parczewski, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2009, 155-160

 6. A. Kutyła, P. Ciosek, Elektrochemiczne matryce czujnikowe do klasyfikacji próbek biotechnologicznych, w: Na pograniczu chemii i biologii, UAM Poznań, tom XXV, 65-73, 2010

 7. A. Kutyła-Olesiuk, M. Wesoły, M. Nowacka, P. Ciosek, Zastosowanie sieci Kohonena do analizy danych elektronicznego języka, rozdział w Chemometria w rozwiazywaniu problemow nauki i praktyki, red: G. Zadora, D. Zuba, A. Parczewski, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2014, 137-143

 8. M. Wesoły, J. Lisiecka, K. Sołłohub, K. Cal, W. Wróblewski, P. Ciosek, Analiza próbek farmaceutycznych za pomocą potencjometrycznej matrycy czujnikowej, rozdział w Na pograniczu chemii i biologii, UAM Poznań, tom XXXI, 129-136, 2013

 9. M. Wesoły, P. Ciosek, W. Wróblewski, Elektrody jonoselektywne do analizy wybranych składników aktywnych farmaceutyków, rozdział w Na pograniczu chemii i biologii, UAM Poznań, tom XXXIII, 53-61, 2014

 

 

 

Other publications

 

 

 

>80 conference publications, oral presentations, articles in polish journals